Groupe 2340

SAS ELAYANE – GY0027459

Libelle : Bar à huiles de Guyane
n°Dossier : GY0027459
Lieu :
Localisation :
Axe : 1
Axe Synergie : AP11
Tx moy maq : 0,590426441

Informations sur le Beneficiaire
Référence du dossier : GY0027459
AXE : 1
OS : OS02 - OS02

Informations sur le financement Part UE : 211693,54
Part UE : 211693,54
%UE : 1%
VOIR +

De bénéficiaires